Ny Kultur-, fritids- og idrætspolitik på vej

Hvordan skal kultur- og fritidslivet se ud i fremtiden? I sommeren 2019 skal en ny politik for det aktive fritidsliv i Furesø ligge klar. Politiken skal sikre, at kommunen har et mangfoldigt og aktivt fritidsliv for alle. På denne side kan du følge med i udviklingen af politiken.

Borgermoede
» Input fra borgerdialogmødet d. 21. januarOp mod 90 deltagere fra foreninger, erhvervslivet og privatpersoner bidrog med værdifulde input til borgerdialogmøde om den nye Kultur-, fritids- og idrætspolitik
plenum opsamling
» Gæstebud, Citizen Lab, interviews og spørgeskemaerFuresø Kommune har sat forskellige empiriske metoder i spil for at række ud til alle de borgere, som gerne vil give input til den nye politik, herunder: Interview, fokusgruppeinterview, spørgeskemaer, Gæstebud og Citizen Lab.
» Tema og procesplan for KFI politikUdvalg for Kultur-, Fritid- og Idræt har udarbejdet 6 forskellige temaer og en procesplan med borgerinddragende aktiviteter, som skal danne udgangspunkt for en kommende politikproces. Læs mere om temaer og procesplan her.
Sidst opdateret 30. januar 2019

Kontakt

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)