Erhvervsforside

Vi skaber løsninger sammen

I Furesø skaber vi løsninger sammen
Dialog - dialog - dialog!
Vi har en tæt dialog og konstruktivt samarbejde om erhvervsudviklingen i Furesø Kommune.

Furesø Kommunes Erhvervskontaktudvalg er et forum for kontakt og dialog om emner af relevans for erhvervsudviklingen og erhvervslivets vilkår. Udvalgets mål er at gøre Furesø til en endnu mere attraktiv erhvervskommune.

Kontaktudvalget udveksler synspunkter inden for følgende emner:

  • De generelle rammebetingelser for erhvervsudvikling i kommunen
  • Strategier for at fastholde og tiltrække virksomheder og arbejdspladser
  • Det overordnede serviceniveau i opgaver af relevans for erhvervslivet (fx byggesagsbehandling, anvisning af arbejdskraft mv.)
  • Konkrete erhvervsudviklingsinitiativer (herunder udvikling af erhvervsområder, innovation, netværk, ny teknologi, regionale og nationale samarbejder, trafikale forhold af betydning for erhvervslivet mv.)
  • Erhvervsservice (information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomheder, virksomhedsoverdragelse mv.)
  • Markedsføring af Furesø som en attraktiv erhvervskommune
  • Klima- og miljøhensyn ved en fremtidig erhvervsudvikling.

Udvalget kan efter eget ønske tage andre emner af relevans for erhvervslivet op til drøftelse. 

Sidst opdateret 14. september 2018

Kontakt

Erhvervsteam

Erhvervskonsulent
Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.