Erhvervsforside

Miljøtilsynsplan for Furesø Kommune

Furesø Kommune udarbejder en flerårig miljøtilsynsplan. Planen skal give borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats.    

Miljøtilsynsplanen beskriver de overvejelser, der ligger bag Furesø Kommunes planlægning og udførsel af miljøtilsyn med virksomhederne og landbrugene i kommunen.

I planen kan du bl.a. se:

  • Det geografiske område, som planen omfatter

  • En generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område

  • En fortegnelse over bilag 1 virksomheder (der er to af denne type virksomheder i Furesø Kommune)

  • En beskrivelse af tilsynsindsatsen, herunder hvordan tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres

  • En beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder

Planen har været i høring i fire uger.
 

 

Sidst opdateret 10. februar 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenSiden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.