Erhvervsforside

Brugerbetaling

Kommuner skal én gang årligt opkræve brugerbetaling for miljøtilsyn og godkendelse.

Virksomheder og landbrug skal betale for det faktiske antal timer, der bliver brugt i forbindelse med sagsbehandlingen til tilsyn.

I timebetalingen skal medregnes alle aktiviteter efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om forurenende virksomheder og kapitel 9 om tilsyn. Dette omfatter udarbejdelse af miljøgodkendelser og revurdering af disse. Derudover omfatter det aktivt tilsyn på virksomheder/landbrug, prøvetagning, opfølgning af tilsyn i form af tilsynsrapporter samt håndhævelse i form af henstillinger, indskærpelser, påbud, forbud og politianmeldelser.

Brugerbetalingen er for 2010 sat til 286,28 kr. pr. time (timesatsen er ikke pålagt moms). Taksten kan i de efterfølgende år variere.

I øvrigt henvises der til bekendtgørelse nr. 463 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 21. maj 2007.
Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)