Erhvervsforside

Klare sække - det' klart!

Logo til kampagnen for klare sække
For at sikre en bedre sortering må borgere og virksomheder kun bruge klare sække, og det gælder for samtlige affaldsfraktioner.

Bedre sortering

De klare sække er indført i stort set alle kommuner i hovedstadsområdet.

Erfaringerne fra andre kommuner viser, at klare sække giver bedre sortering. Gennemsigtige plastsække gør det nemt for personalet at vejlede borgerne i korrekt sortering.

Fire gode grunde

Der er fire gode grunde til at indføre klare sække.

  1. Bedre sikkerhed – mindre risiko for håndskader, når alle kan se, hvad der er i sækkene
  2. Bedre økonomi – kommunen skal betale færre gebyrer for fejlsorteret affald
  3. Bedre hygiejne – ingen ildelugtende dagrenovation på genbrugsstationen og ved storskrald
  4. Bedre miljø – når personalet kan give bedre vejledning, går en større del af affaldet til genbrug

Information fra kommunen

Furesø Kommune gør en aktiv indsats for at informere borgerne om ændringerne. På genbrugsstationerne er der skilte og informationsmateriale på flere sprog, og pladspersonalet står klar med vejledning. Medarbejdernes fornemste opgave er at hjælpe brugerne. Det bliver lettere, når affaldet ligger i klare sække og er nemt at se.

Køb klare sække

De klare sække kan købes i supermarkeder, byggemarkeder, isenkramforretninger og på tankstationer.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)