Erhvervsforside

Erhvervsaffaldsgebyrer

Furesø Kommune opkræver erhvervsaffaldsgebyrer på baggrund af landsdækkende regler om affald og genbrug.

Erhvervsaffaldsgebyret består af et administrationsgebyr og et gebyr for farligt affald (beredskab).

Erhvervsaffaldsgebyret skal betales af virksomheder med en årlig omsætning over 300.000 kr. Gebyret skal endvidere betales af virksomheder med en mindre omsætning, hvis virksomheden benytter genbrugsstationerne.

Virksomheder, der kan dokumentere, at de ikke har en egentlig affaldsproduktion, kan fritages for gebyret.

Har du spørgsmål

Spørgsmål vedrørende ansøgning om fritagelse rettes til

Vestforbrænding, Kommuneservice
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup

Telefon 70 21 80 31 (telefontid kl. 9.00-15.00)
E-mail gebyr-furesoe@vestfor.dk

Spørgsmål vedrørende indbetalingskort og betalingsfrist rettes til tlf. 70 22 40 10.

Læs mere

Du kan læse mere om erhvervsaffaldsgebyret og om, hvordan du søger om fritagelse på Vestforbrændings hjemmeside.

Gebyr for adgang til genbrugsstationer

Gebyret skal betales af virksomheder, der benytter genbrugsstationerne. Læs nærmere om ordningen på tilmelding-genbrugsstationer.dk.


Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links