Erhvervsforside

PCB-holdigt affald

PCB og dets anvendelse

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB blev introduceret i byggeriet i 1950'erne og blev hurtigt et populært tilsætningsstof i blandt andet elastiske fugematerialer, limprodukter til termoruder og transformerolie.

De første forbud mod anvendelsen af PCB i byggematerialer såsom fugemasser kom i 1976 og anvendelsen af PCB ophørte helt i 1986. Selv om der nu er gået godt 30 år siden PCB blev forbudt, findes der fortsat betydelige mængder af PCB i de eksisterende bygninger.

Eksempler på anvendelse af PCB:

 • Blødgører til dilatationsfuger
 • Fuger og tætninger udført med fugemasse
 • Spartelmasser og visse flydemørtler fx til gulve
 • Beton og mørtel (additiv til plast tilsat beton/mørtel)
 • Gulve (akryl, specielle epoxygulve)
 • Olie i oliefyldte kondensatorer
 • Lim i termoruder
 • Maling

   

  Anmeldelse og screening for PCB-holdige materialer

  Byggeaffald skal anmeldes til Furesø Kommune senest 2 uger før nedrivnings- eller byggearbejdet påbegyndes, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2, eller hvis affaldsmængden overstiger 1 ton.

  Bygninger og anlæg der er opført i perioden 1950-1977 skal screenes for PCB-holdigt materiale. PCB-screening skal også foretages i forbindelse med udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1957.

  Benyt skemaet ”Screening for PCB-affald og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald” på Byg og Miljø.

  Kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt affald

  Hvis screeningen, som foretages i anmeldelsen af byggeaffald, giver mistanke om PCB, skal bygningen kortlægges for PCB. Dette indebærer en grundig gennemgang af bygningen for at identificere PCB og redegøre for håndteringen af PCB-affaldet. Kortlægningen er obligatorisk for bygninger, der viser tegn på indhold af PCB.

  I forbindelse med klassificering og håndtering af PCB-holdigt affald inddeles affaldet efter følgende grænseværdier:

  Affaldstype

  PCB (total)

  Håndtering

  Rent affald

  < 0,1 ppm

   

  Kan genanvendes efter nærmere regler og ved anmeldelse til kommunen

   

  Forurenet affald

   

  0,1 - 50 ppm

   

  Forbrændingsegnet affald anvises til
  I/S Vestforbrænding

   

  Deponeringsegnet affald anvises til
  AV Miljø

  Farligt affald

  >50 ppm

   

  Anvises til Ekokem A/S

   

  Benyt skemaet ”Kortlægning og anmeldelse af PCB-affald” på Byg og Miljø.

  EAK-kode og affaldstype

  170902 er EAK-koden for bygnings- og nedrivningsaffald, som indeholder PCB over 50 mg/kg(PCB total). F.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige termoruder og PCB-holdige kondensatorer.

  Råd om arbejdsmiljø

  Det anbefales at tage kontakt til Arbejdstilsynet, eller en anden professionel rådgiver for at få råd om, hvilke forholdsregler der bør iagttages i forbindelse med det konkrete PCB-saneringsarbejde.

  Læs mere

  PCB-guiden.dk

  København Kommunes PCB-vejledning

 • Sidst opdateret 12. juli 2018

  Kontakt


  Natur og Miljø
  Stiager 2
  3500 Værløse
  Tlf. 7235 5325

  Skriv til os via Digital Post (borger)

  Skriv til os via Digital Post (virksomhed)