Erhvervsforside

Klorparaffiner

Affald, der indeholder klorparaffiner, skal sorteres og bortskaffes til godkendt modtager eller genbrugsstationen. Affaldet må ikke blandes med andre affaldsfraktioner, og håndteringen må ikke bidrage til forurening af omgivelserne.

Klorparaffiner har primært været benyttet som additiv i rustbeskyttende maling, grundmaling, plastmaterialer (kabler) og i fugematerialer. De klorerede paraffiner erstattede PCB i fugematerialer i 1977, da PCB blev forbudt, og blev brugt frem til 2001.

Der er tre typer klorerede paraffiner:
Kortkædede klorparaffiner (C10-C13)
Mellemkædede klorparaffiner (C14-C17)
Langkædede klorparaffiner (C18-C30)

Det er påvist, at kortkædede klorparaffiner er kræftfremkaldende. Hvis indholdet i materialet er mere end 1 % (10.000 mg/kg), skal det klassificeres som farligt affald. Hvis affaldet indeholder klorparaffiner i mængder, der gør affaldet farligt, skal det anmeldes til kommunen.

Benyt skemaet ”Kortlægning og anmeldelse af PCB-affald” på Byg og Miljø.

Sidst opdateret 08. februar 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen