Erhvervsforside

Bygge- og anlægsaffald

Gravko foran erhvervsbyggeri
Bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald skal sorteres før bortskaffelse med henblik på størst mulig genanvendelse.

Byggeaffald skal sorteres og bortskaffes i overensstemmelse med de gældende regler i affaldsbekendtgørelsen.

Bygninger og anlæg, der er bygget eller renoveret i 1930’erne frem til midten af 1980´erne, kan indeholde stoffer som asbest, PCB, bly, kviksølv og klorparaffiner. Klorparaffiner er benyttet helt frem til 2001.

Farligt affald, PCB- eller blyholdigt affald og termoruder skal altid udsorteres og må ikke blandes med det øvrige byggeaffald.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald sker via Byg og Miljø.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links