Erhvervsforside

Erhvervsaffald

Papirbunker
Alle virksomheder i Furesø kommune - herunder forretninger, kontorer, offentlige og private institutioner samt firmaer med bygge- og anlægsaktiviteter - skal håndtere og bortskaffe deres affald i henhold til "Regulativ for erhvervsaffald i Furesø Kommune".

Har din virksomhed styr på affaldet?

Furesø Kommune har oprettet hjemmesiden affaldstjek.dk, som er et værktøj for virksomheder til at få tjek på deres affald. Det foregår online og tager kun fem minutter. Du bliver ført gennem fem websider, der hver indeholder en række spørgsmål om affald i virksomheden. Du krydser svaret af ved hvert spørgsmål, og til sidst laver websiden en oversigt over de tiltag, som bør sættes i gang for at få tjek på virksomhedens affald. Resultatet kan printes ud og bruges af virksomheden og kan ikke ses af kommunen - det er udelukkende til virksomhedens eget brug.

Sorteringsprincipper

For at affaldet kan behandles optimalt, skal det kildesorteres hos affaldsproducenten i rene, ensartede affaldsfraktioner og derpå transporteres til anlæg, der er egnede til at behandle de enkelte affaldsfraktioner.

Affaldet skal sorteres i fraktioner, som hver især behandles særskilt:

 • Affald til genanvendelse
 • Affald til specialbehandling
 • Affald til forbrænding
 • Affald til deponering

Indsamling eller anvisning

Erhvervsaffald er enten omfattet af en indsamlingsordning eller en anvisningsordning. I Furesø Kommune er der indsamlingsordninger for

 • Asbestaffald
 • Olie- og kemikalieaffald
 • Klinisk risikoaffald

For andre affaldsfraktioner har virksomheden pligt til at benytte et af de anlæg, som Furesø Kommune anviser til. En liste over godkendte behandlingsanlæg kan findes på I/S Vestforbrændings hjemmeside.

Anmeldelse

Nedenstående affaldsfraktioner skal anmeldes på Byg og Miljø:

 • Bygge- og anlægsaffald
 • Asbestaffald
 • Olie- og kemikalieaffald
 • Homogene biprodukter

Fritagelse for benyttelsespligt

Affaldsproducenter har pligt til at følge de kommunale ordninger og anvisninger. Der findes dog visse dispensationsmuligheder, som i hvert enkelt tilfælde forudsætter Furesø Kommunes skriftlige accept. Dispensationsmulighederne fremgår af "Regulativ for erhvervsaffald i Furesø Kommune".

Ønskes genanvendeligt affald bortskaffet til andre anlæg end de anviste, skal virksomheden godtgøre, at det alternative modtageanlæg opfylder en række miljøkrav, og at der er tale om genanvendeligt affald, der genanvendes. Affaldet skal anmeldes til kommunen senest fem hverdage, inden affaldet ønskes bortskaffet. Til det formål er udarbejdet et anmeldeskema for affald til andre anlæg end de anviste.

Sidst opdateret 26. september 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.