Erhvervsforside

Ansøgning om gravetilladelser

Gravearbejde
Hvis du skal udføre ledningsanlæg i eller over et vejareal, skal du indhente tilladelse fra vejmyndigheden (gravetilladelse).

Hvem giver tilladelse?

Tilladelse vedrørende Hillerødmotorvejen og Ringvej B4 skal søges hos Vejdirektoratet, Vejcenter Hovedstaden.
Tilladelse vedrørende kommunens øvrige veje skal søges hos Furesø Kommune.

Ansøgningsskema

Du skal søge gravetilladelsen via WebGT.

Det kræver et login, som du får ved at oprette dig som bruger af WebGT

Der skal altid vedlægges en tegning over gravearbejdets placering og en afmærknings-/afspærringsplan.


Sidst opdateret 12. december 2016

Kontakt

Vej og Park

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)