Erhvervsforside

Fast Track - byggesagsbehandling for erhverv

Udbud
Når du bygger nyt eller vil ændre bestående erhvervsbyggeri,
tilbyder vi en fleksibel, smidig og effektiv sagsbehandling,
der sikrer, at du bliver kontaktet af en sagsbehandler allerede
inden for 24 timer efter din henvendelse.
Det er i både din og vores interesse, at du så hurtigt og
effektivt som muligt får en dialog om din byggesag, så du
trygt kan komme videre med det, du er bedst til - at drive
din virksomhed.

Fast Track til Erhvervsbyggeri

For at tilgodese erhvervslivet og for at sikre en effektiv byggesagsbehandling af erhvervsbyggeri har vi indført Fast Track, som skal gøre behandlingen af erhvervs byggesager mere fleksibel, smidig og effektiv.

Formålet med Fast Track til erhvervsbyggeri er en hurtigere sagsbehandling og bedre information til alle ansøgere. Med Fast Track vil en ansøger komme i kontakt med kommunen indenfor 24 timer på hverdage.

Det eneste ansøger skal gøre er at sende en mail til vores byggesags afdeling bme@furesoe.dk med ansøgning og/eller spørgsmål og ønsker. Derefter vil en sagsbehandler fra kommunen kontakte ansøgeren i løbet af max. 24 timer i hverdagen.

9 gode tips

9 gode tips til hvordan du forbereder en byggesag for erhvervsbyggeri, som kan bruges når man skal i gang med en byggesag.

 

# 1 Det er en god ide af få professionel hjælp fra en byggerådgiver – som kan hjælpe virksomheden gennem hele processen.

# 2 Furesø Kommune har et digitalt byggesagsarkiv, der indeholder tegninger m.m. på din ejendom. Du kan finde tegningerne på ejendommen i det digitale arkiv.

# 3 Overholder din byggeansøgning bestemmelserne i lokalplanen/byplan? Læs lokalplan/byplan/deklaration grundigt - selv om den er gammel, gælder den stadig.

# 4 Undersøg om eksisterende forhold er i overensstemmelse med nuværende BBR-oplysninger. Se www.bbr.dk.

# 5 Undersøg om alle bygninger/forhold på ejendommen er lovlige. Er der givet  byggetilladelse til alle eksisterende forhold? digitale arkiv.

# 6 Aflever en fuldt belyst ansøgning – fremsend alle nødvendige oplysninger og tegninger første gang.

# 7 Hvis projektet forudsætter dispensation fra lokalplan/byplanvedtægt/deklaration eller bygningsreglementet, skal du sende en begrundet dispensationsansøgning.

# 8 Oplys tlf.nr. og e-mail, så vi kan kontakte dig eller din ansøger hurtigt.

# 9 Hvis du er i tvivl - ring og spørg! det sparer både jeres og vores tid og husk, at vi gerne deltager i et afklaringsmøde

Sidst opdateret 29. maj 2018

Kontakt

Erhvervsteam

Erhvervskonsulent
Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)