Erhvervsforside

EU-udbud efter Light-regimet: Udbud af STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

Rudersdal Kommune og Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Furesø Kommune inviterer herved alle kvalificerede tilbudsgivere til at afgive tilbud på STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse)

Følgende kommuner deltager i udbuddet: 

  • Furesø Kommune

  • Allerød Kommune

  • Fredensborg Kommune

  • Ruderdal Kommune

  • Hillerød Kommune

  • Hørsholm Kommune

  • Halsnæs Kommune

  • Frederikssund Kommune

Udbuddet gennemføres efter Light-regime afsnit III i Udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015). Udbudsmaterialet har været i offentlig høring forud for offentliggørelse.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Udbuddet omfatter uddannelsesforløb for unge som er visiteret efter STU-reglerne Nærværende udbud er opdelt i målgrupper og rammeaftalen omfatter i hovedtræk et treårigt uddannelsesforløb.

Tildeling af rammeaftalen vil ske på grundlag af "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på baggrund af "det bedste forhold mellem pris og kvalitet"

Rammeaftalen forventes at starte den 1. april 2018 og udløber den 31. marts 2021 med mulighed for option på 1 x 12 måneder.

Tilbudsfrist: Tirsdag den 6. marts 2018 kl.12:00

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: https://permalink.mercell.com/80514419.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger. 
 

 

    

Sidst opdateret 12. februar 2018

Kontakt

Regnskab og Digitalisering

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)