Erhvervsforside

Sagsbehandlingstid

Husk at en fyldestgørende ansøgning med tegninger i høj kvalitet, ofte er med til at forkorte vores sagsbehandlingstid.
Sagsbehandlingstiden kan blive forlænget hvis:
  • Ansøgningen ikke er fyldestgørende
  • Byggearbejdet kræver dispensation fra f.eks. lokalplanen
  • En dispensationsansøgning skal til naboorientering
  • Sagen skal forelægges Planudvalget
  • Sagen kræver brandteknisk byggesagsbehandling
  • Sagen kræver miljømæssig vurdering
  • Andre myndigheder skal høres

Der er særlige sagsbehandlingstider for byggearbejder der skal anmeldes og nedrivningsarbejder.

Læs mere om Furesø Kommunes sagsbehandlingstider for byggeri og byplanlægning.

Sidst opdateret 21. juli 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)