Erhvervsforside

Hvilke krav har vi til din byggeansøgning?

Du skal altid sende en ansøgning

Som udgangspunkt skal du altid sende en ansøgning til os, hvis du skal bygge nyt, bygge om, bygge til, ændre anvendelse eller lignende. 
Ganske få byggearbejder kan du udføre uden at anmelde det til os eller uden at søge byggetilladelse, men hvis du vil være helt sikker på at netop dit byggearbejde er omfattet af disse regler, er det en god idé at sende sagen til os.

Hvad skal byggeansøgningen indeholde

Din ansøgning skal være fyldestgørende, og den skal indeholde alle de oplysninger, der er relevante for sagen. Ansøgningen skal være skriftlig og du skal aflevere to eksemplarer. Alle tegninger skal være i et fast målestoksforhold. Ansøgningen skal altid indeholde følgende materiale:
  • Ansøgers navn, adresse og eventuelt telefonnummer
  • Ejers underskrift (fuldmagt), hvis ejer ikke er ansøger
  • Vejnavn, husnummer og matrikelnummer
  • Arealberegning
  • Beskrivelse af din virksomhed (anvendelsen)
  • Begrundet dispensationsansøgning, hvis du vil forsøge at opnå dispensation til et byggeri, som er i strid med byggeloven eller lokalplan/byplanvedtægt
  • Tegningsmateriale, se eksempel nedenfor
  • Teknisk redegørelse, se eksempel nedenfor
Sidst opdateret 21. juni 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen