Erhvervsforside

Opkvalificering af ledige

Foto af tastatur på en bærbar computer
Virksomheder kan søge om tilskud til opkvalificering ved ansættelse af ledige i ordinære stillinger

Tilskud til alle former for opkvalificering

Virksomheder kan søge om tilskud til opkvalificering ved ansættelse af ledige i ordinære stillinger. Der kan søges om tilskud til alle former for kortere opkvalificering.

Formålet med tilskuddet er at øge lediges kompetencer samt øge mulighederne for at nyansatte kan fastholde ansættelsen.

Ordningen omfatter ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed, modtagere af uddannelseshjælp og andre særlige grupper.

Yderligere information

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Furesø.
Sidst opdateret 27. juli 2016

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.