Erhvervsforside

Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Foto af undervisningslokale
Voksenuddannelsesstøtte til dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Generel information om voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Medarbejdere, der i arbejdstiden deltager i for­beredende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), gymna­sial uddannelse og i et vist omfang videregående uddannelse, kan få voksenuddannelsesstøtte til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

SVU dækker op til 80% af højeste dagpengesats.

Yderligere information 

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Furesø.
Sidst opdateret 27. juli 2016

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.