Erhvervsforside

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Foto af beskæftigelsesplan
Har din virksomhed en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik?

Reducér sygefraværet og skab samtidig større tryghed

Det kan være en god ide at udarbejde en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik i virksomheden, så både medarbejdere og ledere kender proceduren.

Indhold 

Fastholdelses- og fraværspolitikken tilpasses virksomhedens lokale forhold, men vil typisk indeholde mål for indsatsen for at nedbringe fraværet og en beskrivelse af de anvendte metoder og tilbud, eksempelvis: forebyggelsestiltag, sygefraværssamtaler, delvis syge- og raskmelding, trivselssamtaler, samt retningslinjer for, hvordan og hvornår de enkelte metoder og tilbud tages i brug.

Medarbejderinddragelse

Opbakning til og fælles ejerskab af politikken er afgørende for, om den får succes og bliver en tryghed for medarbejderne.

Yderligere information

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Furesø.
Sidst opdateret 05. februar 2019

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.