Erhvervsforside

4 ugers sygefraværssamtale

Kalender planlægning
Din virksomhed har opfølgningspligt på sygdomsfravær

Tidsfrist

Virksomheden skal indkalde sygemeldte medarbejdere til sygefraværssamtale senest 4 uger fra første sygedag.  

Samtalens indhold

Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, samt fokusere på, hvad virksomheden kan gøre for at bakke op. Du må som arbejdsgiver ikke spørge til diagnosen, men gerne til sygdommens konsekvenser for arbejdet. 

Fastholdelsesplan og mulighedserklæring

Der kan efter behov udarbejdes en fastholdelsesplan og/eller indhentes en mulighedserklæring med en lægelig vurdering af sygdommens betydning for udførelsen af medarbejderens konkrete arbejdsfunktioner.

Yderligere information

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Furesø.
Sidst opdateret 22. januar 2019

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.