Erhvervsforside

§ 56 Aftale

Få dagpengerefusion fra 1. fraværsdag

Dagpengerefusion fra 1. fraværsdag ved kronisk eller langvarig sygdom

Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af kronisk eller langvarig sygdom, kan jobcentret hjælpe, så medarbejderens fravær ikke belaster virksomheden.

Hvad er en § 56 aftale?

En § 56 aftale er en støttemulighed, så virksomheden kan fastholde medarbejdere, som har en forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom eller behandling.

Aftalen giver mulighed for dagpengerefusion til virksomheden fra medarbejderens første fraværsdag.

Forudsætninger

Virksomhed og medarbejder kan indgå en § 56 aftale, hvis det forventes, at medarbejderens sygdom vil medføre fravær på mindst 10 dage om året.

Ansøgning om § 56 aftalen skal sendes til medarbejderens bopælskommune og den skal godkendes af jobcentret.

Yderligere information

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Furesø.
Sidst opdateret 27. juli 2016

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.