Erhvervsforside

Landsdækkende hotline pr. 1. april 2014

Ny hotline giver virksomheder én indgang til arbejdskraft på tværs af kommunegrænser
En ny landsdækkende hotline giver nu virksomheder med større rekrutteringsbehov én indgang til at rekruttere arbejdskraft på tværs af kommunegrænserne. Hotlinen er samtidig et tilbud til virksomheder, som umiddelbart har vanskeligt ved at finde kvalificerede medarbejdere. 

Bag det landsdækkende virksomhedsberedskab og den fælles hotline står de 4 beskæftigelsesregioner i samarbejde med jobcentrene i Danmark.

Det lokale jobcenter vil stadig være det naturlige valg for de fleste virksomheder, som søger nye medarbejdere.
Det regionale virksomhedsberedskab kan træde til i de situationer, hvor en virksomhed har behov for én indgang til større opgaver med f.eks. at rekruttere eller opkvalificere medarbejdere fra flere kommuner.

Virksomhedsberedskabet kan også bistå virksomheder, som har svært ved at få ansøgere, som matcher jobbene.

Virksomheder, som bruger hotlinen får én indgang til service, hvor flere jobcentre samarbejder på tværs af kommunegrænser om hurtigt og professionelt at skaffe kvalificerede ansøgere eller finde andre løsninger, der kan opfylde virksomhedens behov for nye medarbejdere.

Når en virksomhed kontakter hotlinen, vil den blive kontaktet af en virksomhedskonsulent fra et jobcenter inden for 1 arbejdsdag. Virksomheden vil inden for 3 arbejdsdage få tilbudt kvalificerede kandidater eller andre mulige løsninger.

Det tværgående samarbejde mellem jobcentre og fælles servicestandarder skal være med til at styrke samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre.

Hotlinen har tlf. nr. 72 200 350
Sidst opdateret 27. juli 2016

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen