Erhvervsforside

Løntilskud til nyuddannede handicappede

Handicapskilt
Giv handicappede mulighed for et aktivt arbejdsliv!

Det er muligt at ansætte en nyuddannet handicappet med løntilskud

For at lette nyuddannede handicappedes adgang til arbejdsmarkedet er det nu muligt at ansætte en nyuddannet handicappet med løntilskud.

Forudsætninger

Det er et krav, at ansættelse sker i en normal job­funktion på en almindelig arbejdsplads.

Ordningen omfatter nyuddannede med en uddan­nelse på mindst 18 måneder, som mangler kon­kret erhvervserfaring indenfor uddannelsesom­rådet.

Derudover skal den handicappede starte i jobbet senest to år efter, at uddannelsen er afsluttet.

Løn og tilskud

Når den handicappede ansættes udbetaler virk­somheden som hovedregel overenskomstmæs­sig løn inden for det pågældende ansættelses­område og modtager herefter løntilskud i en periode.

Yderligere information 

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Furesø.
Sidst opdateret 27. juli 2016

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.