Erhvervsforside

Løntilskud til førtidspensionister (Skånejob)

Giv førtidspensionister mulighed for at bevare et aktivt arbejdsliv!

Det er muligt at ansætte en førtidspensionist med løntilskud

Der gælder særlige regler for ansættelse af førtidspensionister med løntilskud.

Periode

Perioden med ansættelse af en førtidspensio­nist i løntilskud aftales individuelt.

Løn og tilskud

Virksomheden udbetaler som hovedregel overenskomstmæssig løn inden for det pågæl­dende ansættelsesområde og modtager et løntil­skud, der fastsættes ud fra den enkeltes evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet.

I de tilfælde hvor førtidspensionisten har en betragtelig nedsat arbejdsevne, kan det aftales at lønnen ligger under den overenskomstmæssige mindsteløn, såfremt den relevante faglige organi­sation tillader det.

Yderligere information

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Furesø.
Sidst opdateret 27. juli 2016

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.