Erhvervsforside

Skræddersyede fastholdelsesforløb

Skræddersyet fastholdelsesindsats

Arbejdsfastholdelse er tidlig hjælp til alle sygemeldte borgere, så de kan vende tilbage og fastholde ansættelsen på længere sigt.

Jobcenter Furesø har de senere år i samarbejde med virksomheden Come-back ApS arbejdet intensivt med at forebygge sygefravær via en effektiv fastholdelsesindsats.

Come-back er anden aktør med speciale i afklaring, vejledning og opkvalificering af borgere både før, under og efter sygdomsforløb. Du kan læse mere på come-back.dk.

Bred målgruppe

Den primære målgruppe for indsatsen er sygemeldte Furesøborgere og alle ansatte i kommunens interne virksomheder.

Fastholdelsesindsatsen starter så tidligt som muligt og gerne forebyggende, det vil sige inden en egentlig sygemelding.

Tilbud om gratis, individuel og fortrolig coaching er senest udstrakt til også at omfatte bosiddende i andre kommuner, som er ansatte i private virksomheder med hjemsted i Furesø, når blot der er konstateret en risiko for sygemelding.

Hjælp til medarbejder og virksomhed

I praksis tilknyttes en fastholdelseskonsulent, som efter behov og i tæt dialog med den sygemeldte medarbejder, virksomheden, faglige organisationer og Jobcenter Furesø benytter sig af denne værktøjskasse:

  • Gratis, uforpligtende og fortrolige coachingsamtaler med medarbejderen med henblik på at vende tilbage i job
  • Deltagelse i rundbordsmøde på arbejdspladsen til udarbejdelse af en sikker og effektiv fastholdelsesplan
  • Involvering af medarbejderens sagsbehandler i fastholdelsesplanen for at sikre et helhedsorienteret forløb
  • Vejledning af medarbejderens kolleger, så de bedst muligt støtter op om medarbejderens tilbagevenden i job
  • Konfliktmægling i tilfælde af, at medarbejderen er kommet på kant med en kollega eller en leder
  • Generel rådgivning af arbejdsgivere om forebyggelse af sygdom og om mulige støttende tiltag
  • Oplæg for ansatte ude på virksomheden om arbejdsfastholdelse, herunder stresshåndtering.

Yderligere information

Har du en konkret sag, kan du kontakte fastholdelseskonsulenten på tlf. 22351006.

Ønsker du yderligere information om kommunens fastholdelsesindsats, er du velkommen til at kontakte jobcenterchef Flemming Sommer på tlf. 72355100.

Sidst opdateret 27. juli 2016

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen