Topbillede til fanebladet borger

Hvordan ansætter du en ung i praktik?

Her kan du få råd og vejledning, hvis I overvejer at ansætte en elev eller lærling i jeres virksomhed.

Hvad gør Erhvervsskolerne?
De enkelte Erhvervsskoler har deres eget Praktikcenter med et fagligt udvalg, der sikrer, at elever/lærlinge får sammensat en kvalificeret uddannelse, som består af læretid i virksomheden kombineret med skoleophold i praktikcentret, det sker efter en fast uddannelsesaftale med virksomheden.

Hvilke krav stilles der til virksomhed, når virksomheden gerne vil tage en ung ind som elev/lærling?

• Virksomheden skal være godkendt til den uddannelse, som eleven/lærlingen skal uddannes indenfor
• Godkendelsesskemaet kan downloades hos det Faglige udvalg for den enkelte uddannelsesretning, Faglige udvalg
• Ungeenhedens Praktikplads- og fritidsjobvejleder eller de lokale praktikcentres medarbejdere, samt det lokale uddannelsesudvalg besøger gerne virksomhederne i forbindelse med godkendelse som praktik/uddannelsessted
• Vi er behjælpelige med råd og vejledning og kan bl.a. oplyse om uddannelsesregler for den enkelte erhvervsuddannelse

Elev eller lærling?
I Ungeenheden har vi kontakt til unge, der er uddannelsessøgende og står uden praktikplads. Ungeenheden gør en særlig indsats for, at hjælpe dem videre med et elev/lærlingeforløb, bl.a. ved opsøgende virksomhed, i forhold til fagområde og uddannelsesønske.
Som virksomhed kan man søge efter den elev/lærling, der passer bedst til en virksomhed på praktikpladsen.dk, eller virksomheden kan kontakte praktikplads- og fritidsjobvejlederen i Ungeenheden, ligesom man kan kontakte de enkelte erhvervsskoler i Storkøbenhavn eller Nordsjælland.

Fem hurtige om at ansætte unge i praktik

Hvor længe skal eleven være i lære?
Elev-/læretiden er normalt to-fire år og afhænger af den enkelte uddannelse.


Skal der laves ansættelsespapirer?
Ved ansættelse af elev/lærling skal der udarbejdes en uddannelsesaftale. Virksomheden og eleven skal udfylde en formular, som kan rekvireres gennem skolen. Grundformularen returneres udfyldt og underskrevet til skolen. Skolen sørger for, at uddannelsesaftalen registreres. Når uddannelsesaftalen er registreret på skolen, får både elev og virksomhed uddybende information om det videre forløb på mail. Vi er gerne behjælpelige med papirarbejdet.

Er der prøvetid?
De første tre måneder er prøvetid. I denne periode har virksomheden og eleven/lærlingen mulighed for at bedømme, om uddannelsesaftalen skal fortsætte eller ophøre. Er eleven på skoleophold     inden for de første tre måneder, stopper prøvetiden, og den en fortsætter, når eleven er tilbage i virksomheden.

Skal eleven/lærlingen på skole?
Ja, der indgår skoleundervisning i elev-/læretiden. Antallet af skoleuger er afhængig af uddannelse og det valgte speciale. Man kan få meget mere at vide om den valgte uddannelse ved at kontakte erhvervsskolernes praktikcentre.

Skal virksomheden udbetale løn under eleven/lærlingens skoleophold?
Virksomheden skal betale løn til eleven/lærlingen under hele uddannelsen. Ved eleven/lærlingens skoleophold refunderes størstedelen af lønudgifterne af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Man kan finde yderligere information på elevplan.dk

Sidst opdateret 25. maj 2016

Kontakt

Praktik i Furesø

Jobcenter Furesø
Ungeenheden
Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7216 5100
Tlf.: 7216 5519

Email: ungeipraktik@furesoe.dk