Topbillede til fanebladet borger

Fakta om erhvervsuddannelserne

Ny aftale - ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”

Sådan starter den unge på sin erhvervsfaglige uddannelse
Unge, der afslutter 9. eller 10. klasse skal indenfor et år vælge et hovedområde og en fagretning - grundforløb 1.
Unge, som gik ud af grundskolen for mere end et år siden eller har en uddannelsesaftale skal vælge et fagområde/uddannelse og begynde på grundforløb 2.
Unge over 25 år, starter enten på grundforløb 2 eller direkte på hovedforløbet afhængig af deres tidligere uddannelses- og erhvervsbaggrund.

Hovedområder:
På de forskellige erhvervsskoler tilbydes uddannelser, inden for et af 4 hovedområder:
• Omsorg, sundhed og pædagogik
• Kontor, handel og forretningsservice
• Fødevarer, jordbrug og oplevelser
• Teknologi, byggeri og transport

Se mere på uddannelsesguiden.dk

Mød én, der er under uddannelse eller i job: Se aktuelle interviews med unge, der er under uddannelse og i job.


Sidst opdateret 25. maj 2016

Kontakt

Praktik i Furesø

Jobcenter Furesø
Ungeenheden
Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7216 5100
Tlf.: 7216 5519

Email: ungeipraktik@furesoe.dk