Topbillede til fanebladet borger

Elevplan

Elevplan er et webbaseret værktøj, som først og fremmest administrerer din elevs uddannelse og individuelle valg. Virksomheden kan her følge elevens uddannelsesforløb fra start til slut. Med Elevplan bliver kommunikationen med erhvervsskolerne lettere og hurtigere. Eleven/lærlingen har selvfølgelig adgang til Elevplan.

Hvorfor er Elevplan en fordel for din virksomhed?

Ved at lade Elevplan indgå som et dagligt værktøj virksomheden fås der  mulighed for at:
• Hvornår skal jeres elev/lærling på skole, indkald
• Eleven/lærlingens fravær
• Eleven/lærlingens karakterer
• Hvilke mål skal eleven/lærlingen nå
• Anden faglig viden om jeres Elev/lærlings uddannelse

Hvordan kan virksomheder benytte Elevplanens muligheder?
• Når virksomheder er brugere i Elevplan, skal den vedligeholdes
• Virksomheden skal selv tilknytte elever og lærlinge til en ansvarlig for oplæring i Elevplan.

Virksomheden (praktikstedets) uddannelsesansvarlige kan i elevplan:
• Få overblik over praktikuddannelsens forløb
• Se, og evaluere de mål, der skal opnås i praktikuddannelsen
• Oprette og planlægge praktikaktiviteter for virksomhedens elever
• Modtage mail og SMS om fravær m.v.
• Se uddannelsesplan for egne elever
• Se karakterer og fravær for egne elever
• Kommunikation mellem elev, underviser og praktikansvarlig

Henvendelser vedr. konkrete forhold om den enkelte skoles brug af Elevplan skal ske til: Erhvervsskoler og gymnasier


Sidst opdateret 25. maj 2016

Kontakt

Praktik i Furesø

Jobcenter Furesø
Ungeenheden
Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7216 5100
Tlf.: 7216 5519

Email: ungeipraktik@furesoe.dk