Topbillede til fanebladet borger

Spørgsmål og svar om Campus Furesø

Mange spørgsmål melder sig
Vil du vide mere om Campus Furesø, erhvervsuddannelserne eller en 10. klasse på Egeskolen?

UU Vejlederne har samlet de spørgsmål, de oftest får om Campus Furesø fra eleverne og deres forældre. Vi håber, at du også kan finde svar på dine spørgsmål her:

 

Hvor store skal klasserne være for at blive oprettet?

Planen er at samle klasser af ca. 20 elever, men det kan først afgøres endeligt, når vi ved, hvor mange unge, der har søgt om plads.

Skal man bo i Furesø Kommune for at gå på Campus Furesø?

Nej, Campus Furesø er et tilbud for alle unge – også på tværs af kommunegrænser. 

Er det muligt at skifte mellem de tre typer 10. klasser undervejs?

Ja, vi har tæt samarbejde mellem de tre 10. klasser, og hvis du ønsker at skifte undervejs, er dette en mulighed. I så fald vil din uddannelsesparathed blive taget op til vurdering. Se også under adgangskrav

Hvilke linjefag udbydes på den almene 10. klasse?

Det ligger ikke helt fast endnu, men planen er fag som tysk, fransk, fysik, samfundsfag. Hertil kommer krea, IT-café, fitness og fodbold og lektiecafé. Vi vil prøve at tilbyde nogle valgfag til eleverne i den almene 10. klasse i samarbejde med erhvervsskolerne

Hvem underviser i de tre 10. klasser?

I almen vil det være folkeskolelærere, mens det på erhvervsskolerne vil være en kombination af folkeskolelærere og erhvervsskolelærere.

Hvilken støtte fra lærere eller mentorer, kan 10. klasses elever få på Campus Furesø?

Der vil være en udvidet klasselærerfunktion på Campus Furesø. Vi arbejder ud fra grundtanken om, at alle elever har brug for gode strategier - både i forhold til det faglige arbejde, men også i andre af livets forhold. Vi forsøger at hjælpe den enkelte elev med at finde gode og realistiske strategier, så han eller hun har større mulighed for at starte sin ungdomsuddannelse med at være i et fagligt og mentalt overskud. Kort sagt gælder det om, at alle elever skal have det godt og klare sig godt.

Hvorfor lukker Rudersdals 10. klasse?

De sidste år har der været faldende elevtal i kommunens 10. klassestilbud på Toftevangskolen i Birkerød. Politikerne har gennem flere år ønsket at tilbyde et bedre og bredere 10. klassestilbud, hvor de unge både kan orientere sig mod en erhvervsuddannelse og en gymnasieuddannelse. Løsningen er blevet et tværkommunalt samarbejde med Furesø Kommune.

Har jeg krav på at komme ind på Campus Furesø, når jeg bor i Rudersdal? 

Furesø og Rudersdal kommuner har indgået en samarbejdsaftale, der betyder, at alle unge fra Rudersdal, der ønsker det, er garanteret en plads i 10. klasse på Campus Furesø. 

Hvad betyder en 20/20 model?

På 20/20 kombinerer du 10. klasse med første del af grundforløbet på EUX-/erhvervsuddannelserne. I hverdagen vil du opleve at de ’smelter sammen’, men reelt er der tale om 20 ugers 10. klasse (inkl. 10. klasseafgangsprøve) og 20 ugers grundforløb 1 på en erhvervsuddannelse (inkl. eksamen). 

Hvad er forskellen på EUD og EUX?

I EUD Velfærdsteknologi og innovation går omsorg, sundhed, pædagogik og tekniske uddannelser op i en højere enhed. Efter 10. klasse kan du fx starte direkte på anden del af grundforløbet på mere end 100 erhvervsuddannelser.

EUX er det erhvervsfaglige gymnasium. På EUX Bæredygtighed og handel kombinerer du gymnasiale fag med fag inden for handel og de tekniske uddannelser. Efter 10. klasse kan du fx starte direkte på anden del af grundforløbet på en af de mange EUX-uddannelser og få en studentereksamen og en erhvervsuddannelse.

Hvor mange elever regner I med der starter til august?

Det kan vi ikke sige med sikkerhed, da det afhænger af, hvor mange der søger.

Hvad er adgangskravet til 10. klasserne?

Du kan starte efter 9. klasse. Hvis du gerne vil i én af de erhvervsrettede 10. klasser, skal du opfylde adgangskravet om 02 i dansk og matematik. Der er ingen adgangskrav til den almene 10. klasse.

 

·         Er det muligt at skifte mellem de tre typer 10. klasser undervejs?

o   Leif?

·         Hvilke linjefag udbydes på den almene 10. klasse?

o   Leif?

·         Hvem underviser i de tre 10. klasser?

o   Leif?

·         Hvilken støtte fra lærere eller mentorer, kan 10. klasses elever få på Campus Furesø? Er der fx en udvidet klasselærerfunktion eller en mentorordning? (her har jeg skrevet Egeskolens værditekst fra folderen – men kan vi gå så langt som at sige, at den er gældende for hele Campus Furesø?)

o   På Egeskolen arbejder vi ud fra en grundtanke om, at alle elever har brug for gode strategier - både i forhold til det faglige arbejde, men også i andre af livets forhold. Vi forsøger at hjælpe den enkelte elev med at finde gode og realistiske strategier, så han eller hun har større mulighed for at starte sin ungdomsuddannelse med at være i et fagligt og mentalt overskud. Kort sagt gælder det om, at alle elever skal have det godt og klare sig godt.

·         Er det muligt at skifte mellem de tre typer 10. klasser undervejs?

o   Leif?

·         Hvilke linjefag udbydes på den almene 10. klasse?

o   Leif?

·         Hvem underviser i de tre 10. klasser?

o   Leif?

·         Hvilken støtte fra lærere eller mentorer, kan 10. klasses elever få på Campus Furesø? Er der fx en udvidet klasselærerfunktion eller en mentorordning? (her har jeg skrevet Egeskolens værditekst fra folderen – men kan vi gå så langt som at sige, at den er gældende for hele Campus Furesø?)

o   På Egeskolen arbejder vi ud fra en grundtanke om, at alle elever har brug for gode strategier - både i forhold til det faglige arbejde, men også i andre af livets forhold. Vi forsøger at hjælpe den enkelte elev med at finde gode og realistiske strategier, så han eller hun har større mulighed for at starte sin ungdomsuddannelse med at være i et fagligt og mentalt overskud. Kort sagt gælder det om, at alle elever skal have det godt og klare sig godt.

·         Er det muligt at skifte mellem de tre typer 10. klasser undervejs?

o   Leif?

·         Hvilke linjefag udbydes på den almene 10. klasse?

o   Leif?

·         Hvem underviser i de tre 10. klasser?

o   Leif?

·         Hvilken støtte fra lærere eller mentorer, kan 10. klasses elever få på Campus Furesø? Er der fx en udvidet klasselærerfunktion eller en mentorordning? (her har jeg skrevet Egeskolens værditekst fra folderen – men kan vi gå så langt som at sige, at den er gældende for hele Campus Furesø?)

o   På Egeskolen arbejder vi ud fra en grundtanke om, at alle elever har brug for gode strategier - både i forhold til det faglige arbejde, men også i andre af livets forhold. Vi forsøger at hjælpe den enkelte elev med at finde gode og realistiske strategier, så han eller hun har større mulighed for at starte sin ungdomsuddannelse med at være i et fagligt og mentalt overskud. Kort sagt gælder det om, at alle elever skal have det godt og klare sig godt.
Sidst opdateret 14. marts 2017

Kontakt

Campus Furesø

Paltholmterrasserne 1,
3520 Farum

TEC tlf.: 2545 3000
Knord tlf.: 8852 6372
UU Sjælsø tlf.: 7268 4450
Egeskolen tlf.: 7235 7450


Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.