Topbillede til fanebladet borger

Ung i Furesø

Glade kontorelever
Furesø Ungeråd, Ungerådgivningen, Ungeindsats, Fritidsvejledning, Ungdomsskole, SSP, uddannelsesvejledning, højskoleophold, legitimations- og uddannelseskort

Logo
» Furesø UngerådFuresø Kommunes Ungeråd skal rådgive Byrådet i sager, som omhandler ungepolitiske emner fx ungdomsboliger, kulturtilbud til unge m.m. i Furesø Kommune. Byrådet har i perioden 2014-2017 afsat 30.000 kr. årligt til drift af ungerådet.
Fire unge drenge står i en rundkreds med armene om hinanden
» UngerådgivningenEr et gratis tilbud til unge, forældre, lærere, pædagoger og andre som er i kontakt med unge i Furesø.
Unge stikker hovederne sammen
» UngeindsatsMed ønsket om en fremskudt og sammenhængende ungeindsats har Furesø Kommune i 2015 omlagt ungeindsatsen på det organisatoriske og udførende plan. Målet er at samle og udvikle en ungeindsats, der tager udgangspunkt i den enkelte unges behov...
Fritidsvejledere
» Furesø Fritidsvejledning"Trænerne skal skabe fodboldglæde, så alle spillere, uanset hvor svært det er, får en følelse af, at der tages hensyn til dem, og der bliver lagt mærke til dem". Citat: Morten Olsen, fodboldlandsholdstræner
Teenagere i ramme
» Ungdommens UddannelsesvejledningUngdommens Uddannelses-vejledning (UU-Sjælsø) er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om uddannelses- og erhvervsvejledning af børn og unge fra 7. klasse til de fylder 25 år.
ID
» Id-kort til unge over 16 årHvis du er 16 år eller derover, kan du få udstedt et legitimationskort hos Ungdomsskolen i Farum
Undervisningslokale
» UddannelseskortUngdomsuddannelse efter sommerferien?
Sidst opdateret 05. november 2015

Relevante links