Topbillede til fanebladet borger

Genoptræning

genoptræning
Hvis du har behov for det, tilbyder vi dig ambulant genoptræning på Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Er der behov for døgnrehabilitering, genoptræning og/eller aflastning, kan dette foregå på Rehabiliteringscenteret.

Genoptræningscenter

Kommunens genoptræningscenter tilbyder genoptræning (fx efter operation), vedligeholdende træning og vejledning ved fysioterapeut og/eller ergoterapeut efter henvisning eller vurdering. For hver borger tilrettelægges et tilbud individuelt eller på hold inden for rammerne af kvalitetsstandarden for træning.

Genoptræningscenteret har også et åbent tilbud. Her kan pensionister og efterlønsmodtagere få råd og vejledning om vedligeholdende og forebyggende træning / motion.

Du er altid velkommen til at kontakte centeret - se kontaktoplysninger til højre.

Læs mere på Genoptræningscenterets hjemmeside.

Rehabiliteringscenter

Her er aflastnings-, genoptrænings- og døgnpladser samlet ét sted. Centeret ligger i forbindelse med Plejecenter Lillevang, og borgere henvises hertil af Visitationen i Furesø Kommune.

Der findes forskellige typer af forløb og ophold. Dette er beskrevet i kvalitetsstandarden for Rehabiliteringscenteret, hvor du også finder en række andre praktiske oplysninger. Du kan også læs mere på Rehabiliteringscentrets hjemmeside.

Sidst opdateret 05. februar 2015

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630
Fax: 7235 5226
E-mail: visitationen@furesoe.dk

Åbningstider

Alle hverdage 10-12
Torsdag 10-14

Find Visitationen på Krak

Rehabiliteringscentret
Lillevænget 13-36
3520 Farum
Tlf.: 7235 6415
E-mail: rehabiliteringscenter@furesoe.dk
Genoptræningscentret

Furesø Kommunes Genoptræningscenter
Skovgården 1
3500 Værløse
Tlf. 7235 5757
Hjemmeside: genoptraeningscenteret.furesoe.dk

Bedste træffetid kl. 9 – 15

Find Genoptræningscenteret på Krak