Topbillede til fanebladet borger

Hvad er mental sundhed?

Dyrk din mentale sundhed
Mental sundhed handler om at trives, så hverdagens udfordringer kan håndteres.

Hvad er mental sundhed?

Mental sundhed er ikke lig med at være lykkelig, stressfri eller uden psykisk sygdom. Mental sundhed er at trives, at udfolde sine evner og håndtere dagligdagens udfordringer og stress. Men også at indgå aktivt i fællesskaber med andre mennesker. Mental sundhed er altså snævert forbundet med muligheden for at leve et godt og meningsfuldt liv – uanset om vi har en psykisk eller fysisk sygdom.

Hvorfor er mental sundhed vigtigt?

Mental sundhed påvirker den fysiske sundhed og omvendt. Personer med dårlig mental sundhed udvikler oftere usunde vaner i forhold til rygning, alkohol, inaktivitet, kostvaner og de får flere fysiske sygdomme, særligt hjertekarsygdomme. De får også oftere psykiske sygdomme. Omvendt har personer med en kronisk sygdom oftere mentale sundhedsproblemer. Mental sundhed er også en forudsætning for læring.

Hvad kan jeg gøre for min mentale sundhed?

Mental sundhed handler om at kunne overkomme de udfordringer, som livet byder os. Det kræver psykisk robusthed. Det kræver følelsen af at kunne forstå og håndtere sit liv. Og det kræver ressourcer - både egne og i ens omgangskreds. Det er ting, som ikke bare opstår af sig selv, men som tilegnes særligt i ens opvækst. Heldigvis er det også ting, som kan påvirkes både i fællesskab og individuelt. Du kan påvirke andre, fx dine børn, men også påvirke dig selv:

Forebyggelses af stress

 • Få en god nattesøvn
 • Undgå eller lær at håndtere stress
 • Prøv afspænding, fx mindfulness eller lignende.

Mental sundhed gennem kultur, natur og fysisk aktivitet 

 • Deltag i fællesskaber, fx idrætsforening, læseklub, venner, familie
 • Dyrk motion, gerne sammen med andre
 • Oplev kulturlivet, fx kunstudstillinger, bøger, teater, musik, film
 • Tag ud i naturen, nyd stilheden og den friske luft.


 
Om at få selvværd og robusthed

 • Oplev successer, fx ved at lære at lave små handleplaner for dig selv
 • Find ud af, hvad der er vigtigt for dig i livet
 • Styrk dit barns selvværd og robusthed.


 
Mental sundhed gennem deltagelse i grupper og kurser

 • Få redskaber til at håndtere din situation, fx ved at deltage i kurser om kronisk sygdom eller smerter, stress, mv.
 • Deltag i netværksgrupper eller selvhjælpsgrupper, hvor du møder andre i samme situation.

 

Sidst opdateret 09. august 2018

Kontakt

Social- og Sundhedssekretariatet

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

E-mail: sundhed@furesoe.dk


Find Social- og Sundhedssekretariatet på Krak