Topbillede til fanebladet borger

Ensomhed

Ældre personer der går
Ensomme ældre vil gerne være en del af fællesskabet
- men det kan være svært at være opsøgende og involvere sig i nye relationer, når man er ensom.

Det ved vi om ensomhed

• Hver fjerde ældre føler sig ensom - men på forskellig vis
• Ensomhed er ikke et spørgsmål om alder
• Nærværende samtaler mindsker risikoen for ensomhed
• Ensomme ældre vil gerne være en af fællesskabet...
• Men ensomme ældre tøver med at involvere sig i nye relationer

Mange ensomme oplever barrierer i forhold til at komme i gang med en aktivitet. De mest typiske er:

• Savner nogen at følges med
Kan ikke finde tilbud, der matcher
Synes at det er svært at komme ind i fællesskabet som ny
Kan ikke komme frem og/eller deltage pga. fysiske helbredsproblemer
Manglende kendskab til de lokale tilbud og aktiviteter

Årsagen til, at man føler sig ensom er forskellig og personer er forskellig - derfor er der brug for en bred vifte af tiltag for at mindske ensomhed.

Hvordan kan du hjælpe

• Har du snakket med din nabo?
• Tag din nabo eller familiemedlem under armen og følges ad til samvær og aktiviteter
• Vær opmærksom, når der kommer nye i foreningen, i boligområdet - Tag godt imod og inviter dem ind i fællesskabet.
• Har du lyst til at være frivillig er der flere muligheder i Furesø Læs mere på www.Frivilligfuresoe.dk

pdf ikonVær opmærksom på risikofaktorer for ensomhed

Vil du vide mere om ensomhed og hvordan du kan støtte

Forstørrelsesglas

 www.modensomhed.dk
 www.egv.dk
 www.aeldresagen.dk/Temaer/Sider/ensomhed.aspx

   

 

Sidst opdateret 13. november 2018

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)