Topbillede til fanebladet borger

Genoptræning og rehabilitering

genoptræning
Hvis du har behov for det, tilbyder vi dig ambulant genoptræning på Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Er der behov for døgnrehabilitering, genoptræning og/eller aflastning, kan dette foregå på kommunens Rehabiliteringscenter.

Genoptræningscenter

Kommunens genoptræningscenter tilbyder genoptræning (fx efter operation), vedligeholdende træning og vejledning ved fysioterapeut og/eller ergoterapeut efter henvisning eller vurdering. For hver borger tilrettelægges et tilbud individuelt eller på hold inden for rammerne af kvalitetsstandarden for træning.

Genoptræningscenteret har også et åbent tilbud. Her kan pensionister og efterlønsmodtagere få råd og vejledning om vedligeholdende og forebyggende træning / motion.

Du er altid velkommen til at kontakte centeret - se kontaktoplysninger her på siden.

Læs mere på Genoptræningscenterets hjemmeside.

Rehabiliteringscenter

Her er aflastnings-, genoptrænings- og døgnpladser samlet ét sted. Centeret ligger i med Svanepunktet, og borgere henvises hertil af Visitationen i Furesø Kommune.

Der findes forskellige typer af forløb og ophold. Dette er beskrevet i kvalitetsstandarden for Rehabiliteringscenteret, hvor du også finder en række andre praktiske oplysninger. Du kan også læs mere på Rehabiliteringscentrets hjemmeside.


Sidst opdateret 31. maj 2017

Kontakt

Genoptræningscenteret

Paltholmterrasserne 47, st.
3520 Farum

Tlf. 7235 5780
Bedste træffetid kl. 8 – 12
Skriv til os via Digital Post


Find Genoptræningscenteret på Google Maps 

Rehabiliteringscentret

Paltholmterrasserne 35-38, 1. (blok 12)
3520 Farum
Tlf. 7235 6600

Skriv til Rehabiliteringscenteret via Digital Post

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Skriv til os via Digital Post

Åbningstider

Alle hverdage 8-15

Find Visitationen på Krak

Leder af visitationen  
Lars Ravn
Tlf.: 7216 4518