Topbillede til fanebladet borger

Hjerteskole

Undervisnings- og gruppeforløb for borgere over 18 år med hjertekarsygdomme. Deltagerne får ny viden og redskaber til at ændre på elementer i deres hverdag. Tilbuddet kræver henvisning.

Målgruppe

Hjerteskolen er for borgere over 18 år, som har brug for opfølgning efter indlæggelse med  hjertesygdom/åreforsnævringssygdom. Bliver du behandlet hos egen læge for hjertesygdom/åreforsnævringssygdom, kan du også deltage, hvis du har behov for hjælp til at leve bedre med hjertesygdommen eller til at ændre vaner i forhold til kost, rygning og motion. 

Tilmelding og visitation

Du skal henvises af egen læge eller fra sygehusafdeling.

Tid og sted

Der afholdes ca. to forløb om året. Du vil komme på en venteliste op, hvis der ikke er et hold, der er ved at starte.

Furesø Kommunes Genoptræningscenter
Skovgården 1
3500 Værløse

Ved genoptræningscentret er der:

  • Gode parkeringsforhold
  • Adgang for kørestolsbrugere
  • Offentlig transport tæt på


Forløb

Hjerteskolen er et kursusforløb på 6 ugentlige gange af 1-2 timer samt livsstilsopfølgning efter 3 måneder.

Undervisningen sigter både mod at give viden og færdigheder samt at være adfærdsændrende:

  • Viden om hjertekarsygdomme
  • Viden om hvilken betydning kost, motion og andre faktorer har for hjertekarsygdomme
  • Små skridt til livsstilsændringer
  • Få hjælp til en individuel handleplan i relation til hjertekarsygdomme


Du skal være indstillet på at dele sine erfaringer vedrørende hjertekarsygdomme med andre i en gruppe.    

Pris

Tilbuddet er gratis.

Transport

Efter visitation og med egenbetaling.   

Udbyder

Furesø Kommunes Genoptræningscenter ved fysioterapeut og klinisk diætist.

Sidst opdateret 13. september 2017

Kontakt

Genoptræningscenteret

Paltholmterrasserne 47, st.
3520 Farum

Tlf. 7235 5780
Bedste træffetid kl. 8 – 12
Skriv til os via Digital Post


Find Genoptræningscenteret på Google Maps 

Relevante links