Topbillede til fanebladet borger

Pasning af syge i eget hjem

Er en nærtstående handicappet eller alvorlig syg og har brug for hjælp? Så har du mulighed for at søge om plejeorlov.

Vedkommende skal have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Lidelsen kan også være uhelbredelig, hvor vedkommende gennem længere tid modtager livsforlængende behandling. Du skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet og bliver ansat af kommunen med løn.

For at få bevilget plejeorlov, skal følgende være opfyldt:
 Det er et krav, at du har en tilknytning til arbejdsmarkedet enten som
• lønmodtager
• selvstændig erhvervsdrivende
• modtager af arbejdsløshedsdagpenge
• eller kontanthjælpsmodtager, hvis kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet anses for opfyldt

Tidsperiode

Du kan blive ansat op til seks måneder og perioden kan deles op i mindre perioder, hvis din arbejdsgiver kan acceptere det. Perioden kan ved særlige forhold forlænges med yderligere tre måneder.

Hvad skal jeg gøre?

Du skal ansøge om plejeorlov hos den kommune, hvor den handicappede eller alvorligt syge bor. I Furesø Kommune er det en visitator, der bevilger plejeorloven.

Visitator kontakter dig derefter for at informere og vejlede dig og din nærtstående om mulighederne for hjælp og støtte i forbindelse med pleje i hjemmet. Du får en skriftlig afgørelse om plejevederlaget kan bevilges.

Find ansøgningsblanket via borger.dk.

eller se en oversigt over blanketter her

Yderligere informationer:

Læs mere om plejeorlov til pasning af nærtstående i hjemmet på sundhed.dk

• Find flere praktiske oplysninger om pasning af syge på borger.dk  
 
• Hvis du passer en syg nærtstående pårørende, kan du søge om aflastning eller afløsning 

• Læs mere om plejeorlov

• Læs Furesø Kommunes pjece: Den sidste tid i hjemmet med uhelbredelig kræft

Sidst opdateret 07. august 2018

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Skriv til os via Digital Post

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Find Visitationen på Krak