Topbillede til fanebladet borger

Pasning af døende i eget hjem

Ønsker du at passe en nær slægtning eller ven, der har valgt at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag i forbindelse med en plejeorlov.

Som pårørende kan du søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Furesø Kommune hjælper med at skabe tryghed og sammenhæng i forløbet.

Du har ret til at få plejeorlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

 For at få bevilget plejevederlag, skal følgende være opfyldt:
• En læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort
• Den døende har et plejebehov
• Den døendes tilstand gør det ikke nødvendigt at indlægge eller forblive på sygehus eller opholde sig i plejehjem eller plejebolig
• Du og din nærtstående er enige om pleje- og pasningsopgaven
• Plejen kan varetages i dit eller den døendes hjem

Hvad skal jeg gøre? 

Du skal ansøge om plejevederlag hos den kommune, hvor den døende bor. I Furesø Kommune er det en visitator, der bevilger plejevederlaget.

Visitator kontakter dig derefter for at informere og vejlede dig og din nærtstående om mulighederne for hjælp og støtte i forbindelse med pleje i hjemmet. Du får en skriftlig afgørelse om, hvorvidt plejevederlaget kan bevilges.

Find ansøgningsblanket via borger.dk.

Yderligere informationer:

Må jeg holde orlov, hvis jeg er i arbejde eller arbejdsløs?

Alle har ret til at holde orlov for at passe en døende. Det gælder både hvis du er i arbejde eller uden for arbejdsmarkedet.
Hvis du er i arbejde, skal du varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget. Får du løn fra din arbejdsgiver, mens du er på orlov, er det din arbejdsgiver, der modtager plejevederlaget.

Læs mere om plejeorlov og plejevederlag på borger.dk

Læs mere om plejeorlov ved pasning af nærtstående i eget hjem på sundhed.dk

Sidst opdateret 31. maj 2017

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Skriv til os via Digital Post

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Find Visitationen på Krak