Topbillede til fanebladet borger

Beskyttet beskæftigelse


Her kan du læse om beskyttet beskæftigelse i Furesø Kommune.


Af Servicelovens kapitel 19 § 103 følger, at:

"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som  - på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning".

Du kan henvende dig til Voksenhandicapafdelingen på Tlf. 7216 4230, hvis du vil vide mere.

Sidst opdateret 31. maj 2017

Kontakt

Voksenhandicap

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)