Topbillede til fanebladet borger

Forebyggende hjemmebesøg

Samtale mellem to kvinder
Alle borgere over 75 år tilbydes en gang om året et forebyggende hjemmebesøg af en sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut.

Formål med besøget

  • medvirke til at skabe trivsel hos dig, så du fortsat kan have en tryg og aktiv hverdag.
  • give råd og vejledning om kommunale og private tilbud for ældre i Furesø Kommune.
  • drøfte emner, som har betydning for dig i hverdagen.
  • lade dig komme med ideer til udvikling på ældreområdet.

Selv om du i øjeblikket opfatter din tilværelse som problemfri, kan du have glæde af disse besøg. Du kan bl.a. bruge besøget til at få oplysninger om aktiviteter og støttemuligheder af interesse for netop dig.

Besøget

Besøget er en uformel samtale, hvor vi drøfter de emner, du har lyst til at tale om. Du er velkommen til at have en pårørende eller en anden person med. Besøget varer ca. en time. Hvis du i forvejen modtager hjemmehjælp, vil en del af besøget også handle om dit behov for hjælp og hjælpemidler.

Praktiske oplysninger

De forebyggende medarbejder i visitationen sender et brev til dig med tilbud om forebyggende besøg. Hvis du ikke har fået brev endnu eller du oplever et behov, er du velkommen til at kontakte visitationen.

Tavshedspligt

Medarbejderen i Visitationen har tavshedspligt. Medarbejderen må ikke give oplysninger videre til samarbejdspartnere, uden at du har givet tilladelse. Under besøget vil der blive taget notater, som behandles fortroligt og lagres elektronisk.

Sidst opdateret 31. maj 2017

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Skriv til os via Digital Post

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Find Visitationen på Krak