Topbillede til fanebladet borger

Faldforebyggelsen går som en leg i Furesø

Det legende menneske
Det legende menneske på Gedevasevang.
Ældre, der danser rundt på interaktive fliser - sådan forebygges risikoen for fald med stor succes i Furesø Kommune. Gennem den legende træning får de ældre bedre balance, styrke og bevægelsesfrihed, og så er det også sjovt.

Legende træning på teknologiske fliser


Hver tredje over 65 år har mindst et fald om året. Et fald kan have konsekvenser for både den enkeltes livskvalitet, helbred og for samfundet. Derfor har Furesø Kommune haft fokus på faldforebyggelse gennem de senere år. Det tværkommunale projekt Legende faldforebyggelse med velfærdsteknologi, hvor ældre skal lege sig til bedre styrke og balance, er det seneste tiltag blandt mange.

 

Motofliser

Foto: Professor Henrik Hautop Lund fra Center for Playware, DTU.

Den legende træning foregår på kommunens aktivitetscentre og dagtilbud for ældre. Deltagerne spiller simpelthen bevægelsesspil på de interaktive fliser. Fliserne kan lyse i forskellige farver, som styrer spillets gang og dermed deltagernes bevægelser. Deltagerne, som er borgere over 65 år med forskellige helbredsmæssige udfordringer, balanceproblemer eller usikker gang, har det sjovt, mens de træner. ”Der bliver grinet og snakket på kryds og tværs og deltagerne giver udtryk for, at de vil savne træningen, når den slutter,” siger Marianne Alm, tovholder på projektet på Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården.

Flere smider stokken

Træningen på de interaktive fliser er en stor succes i Furesø Kommune, og de første resultater viser allerede nu, at deltagerne har god effekt af træningen.
Deltagerne fortæller, at de hurtigt kunne mærke en forbedring af koncentration, reaktionsevne, balance og muskelstyrke. ”Jeg kan gå frit omkring i mit køkken nu og behøver ikke min stok længere,” siger en deltager. Træningen giver altså øget bevægelsesfrihed og selvstændighed til de ældre.

Personalet fortæller, at det i starten var lidt svært for deltagerne, når de trænede på fliserne. De fleste skulle have en hånd at støtte sig til. Efter et par gange på fliserne går træningen meget bedre. Deltagerne kan fx gå baglæns og oplever mindre svimmelhed. ”Modet hos deltagerne er vokset undervejs, og alle er efterhånden helt med på legen,” siger Susanne D. Olsen, daglig leder fra Lillevang Dagtilbud.

Fremtiden byder også på leg

Fremtiden byder med den stigende ældre befolkning på større udfordringer med fald og konsekvenserne af fald. Derfor er det vigtigt at finde nye veje til at skabe gode og sjove bevægelsesmuligheder for ældre borgere, så de kan skærpe deres balance og muskelstyrke og begrænse risikoen for fald. Furesø Kommune er hele tiden optaget af at være en omsorgsfuld og effektiv kommune med fokus på borgernes behov, så borgerne kan leve en aktivt, selvstændigt liv- hele livet. Derfor opsøger Furesø Kommune hele tiden ny viden, metoder, teknologier og hjælpemidler.


Prøv det selv

Har du også lyst til at prøve legende træning og faldforebyggelse med velfærdsteknologi, så kan du rette henvendelse til Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården og Dagtilbud Lillevang, begge på tlf. 7235 5757, og lave en aftale.

____________________________________________

Fakta

  • Projektet Legende faldforebyggelse med velfærdsteknologi er forankret i Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme, som er projektejer.
  • I alt fem kommuner er med i projektet: Furesø, Frederiksberg, Odsherred, Faxe og Gentofte kommuner.
  • I Furesø Kommune er der ’legende træningshold’ på Aktivitetscentret Gedevasevang, Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården samt på Dagtilbud Lillevang.
  • Den interaktive træningsform testes blandt aktivitets- og dagcentrenes brugere.
  • Det er borgere over 65 år med forskellige helbredsmæssige udfordringer, balanceproblemer eller usikker gang.
  • De interaktive træningsfliser hedder MOTO-fliser, og er udviklet og designet i Danmark. Projektet evalueres i efteråret 2016 og forventes afsluttet i ultimo 2016.
  • Herefter beholder Furesø Kommune fliserne, som overgår til drift ude på de forskellige centre.
  • Midler til fliserne er doneret af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål.

Sidst opdateret 07. december 2018

Kontakt

Social- og Sundhedssekretariatet

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

E-mail: sundhed@furesoe.dk


Find Social- og Sundhedssekretariatet på Krak

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.