Topbillede til fanebladet borger

Aktivitet og samværstilbud

Ældre spiller kort
At være aktiv fremmer oplevelsen af velvære og sundhed. Det gælder også selvom man er blevet ældre. Nedenfor kan du finde en række af de tilbud, som Furesø Kommune tilbyder.

Åbne tilbud for alle pensionister og efterlønsmodtagere

 

Gedevasevang

Der foregår mellem 20 og 25 faste aktiviteter om ugen. Der er samtidig mange skiftende arrangementer f.eks. foredrag, film, ture, kulturelle og oplysende besøg. Desuden er der ofte arrangementer om søndagen, der er helt brugerstyret. Det kan for eksempel være fællesfrokost, bankospil eller søndagsmatiné.

Gedevasevang har også ferierejser til ind- og udland, og det sidste nye er ture med luftballon.

Hvert forår arrangeres der temadage eller minihøjskole, og første søndag i december er der stort julemarked.

Du kan læse mere på Gedevasevangs hjemmeside.


Skovgårdens Aktivitetscenter 

Skovgårdens aktivitetscenter er et åbent og spændende tilbud til Furesø Kommunes pensionister og efterlønsmodtagere.
Centret er en institution under Furesø Kommune og ledes af en centerleder.
Engagerede brugere og kompetente medarbejdere samarbejder om aktiviteter, samvær og arrangementer, således at viften af tilbud sker med mest mulig brugerindflydelse og frivillig indsats.
Centret har til formål at skabe rammer, så den enkelte selv kan skabe og styrke sit netværk.

Du kan læse mere på Skovgårdens hjemmeside.  

Visiterede aktivitetstilbud

Aktivitetscentret Lillevang er et tilbud til personer, der har behov for særlig støtte. Der er tilbud om samvær og aktiviteter, vedligeholdelse af dine funktioner ved hjælp af deltagelse i spil, gymnastik og anden aktivitet. Du skal kontakte visitationen, hvis du ønsker at blive daghjemsgæst.

Hvis du har brug for hjælpemidler, skal du selv medbringe disse. Det kan være gangredskaber (stok, rollator), bleer eller lignende. Husk briller og høreapparat. Skal du have medicin i dagens løb, skal du medbringe denne selv.

Du kan læse mere på Lillevangs hjemmeside.

 

Behov for genoptræning?

Er du dårligt gående eller har du balanceproblemer, som gør, at du har svært ved at komme ud af døren til et aktivitetstilbud, så kan det være, at du har behov for genoptræning. Det kan din læge være med til at vurdere. Læs mere på Genoptræningscenterets hjemmeside.

 

Sidst opdateret 31. maj 2017

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Skriv til os via Digital Post

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Find Visitationen på Krak

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.