Topbillede til fanebladet borger

Efterlevelseshjælp

Er din ægtefælle eller samlever afgået ved døden kan der udbetales efterlevelseshjælp eller efterlevelsespension.

Efterlevelseshjælp kan ydes til både ikke-pensionister og pensionister samt gifte og samlevende. Hjælpen ydes efter lov om aktiv socialpolitik.

Kommunen yder hjælp efter ansøgning til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden.

Hvor meget udgør hjælpen

Den aktuelle takst kan du finde på Borger.dk. Hjælpen reduceres efter en øvre grænse og er skattepligtig.

Der kan ikke ydes efterlevelseshjælp, hvis der er udbetalt efterlevelsespension til pensionister, der er berettiget til efterlevelsespension i 3 måneder efter deres ægtefælle.

Der er en betingelse, at den efterlevende skal have samlevet med den afdøde på fælles bopæl her i landet i et ægteskabslignende forhold i de seneste 3 år forud for dødsfaldet.

Størrelsen af efterlevelseshjælpen beregnes efter den efterlevendes årsindtægt og formuerettigheder.

Beregningsgrundlaget opgøres således:

  • Den efterlevendes beregnede personlige årsindtægt
  • Eventuelle indtægter, der tilkommer den efterlevende som følge af dødsfaldet
  • Et formuetillæg, som beregnes på baggrund af den efterlevendes formue, formuerettigheder og formuerettigheder, som udløses som følge af dødsfaldet.

Hvis efterlevende sidder i uskiftet bo, medregnes 30% af afdødes og efterlevendes formue og formuerettigheder.

Der er særlige regler for efterlevende pensionister, delpensionister eller efterlønsmodtagere, hvis formue og formuerettigheder består af fast ejendom. Forskellen mellem det beløb, der kan ydes i efterlevelseshjælp efter de almindelige regler, hvor friværdi i ejerbolig indgår, og det beløb, der vil kunne gives, hvis friværdien af ejerboligen ikke indgår i formuetillægget, vil kunne ydes som lån. Lånet kan indefryses i ejerboligen efter reglerne om indefrysning af ejendomsskatter.

Yderligere information

Yderligere information kan læses på borger.dk eller ved henvendelse til Borgerservice.

Sidst opdateret 15. september 2014

Kontakt

Ydelse

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5010
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kontanthjælp/enkeltydelse
T
lf.: 7235 5010

Sygedagpenge
Tlf.: 7235 5025 
Skriv til os via Digital Post
 (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbnings- og telefontider
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag           kl. 10-17