Topbillede til fanebladet borger

Kropsbårne hjælpemidler

Ben og Armprotese tegning
Du kan få støtte til kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varig lidelse, og du skal bruge et hjælpemiddel varigt, fx paryk, benprotese, kompressionsstrømper mv. Hjælpemidlet skal lette din daglige tilværelse væsentligt.

Forudsætninger for støtte til et kropsbårent hjælpemiddel

Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, det vil sige:

  • Der er ikke inden for en overskuelig fremtid udsigt til, at din funktionsevne forbedres.
  • Du vil i lang tid fremover have behov for hjælp til at afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne.
  • Normalt vil den lidelse, der nedsætter funktionsevnen, være en belastning resten af livet.

Desuden gælder:

  • At hjælpemidlet afhjælper den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet.
  • At hjælpemidlet er nødvendigt for at kunne passe et job.
  • At hjælpemidlet ikke er et behandlingsredskab. 

Hvordan søger du?

Hvis du ansøger om et kropsbårent hjælpemiddel, du ikke tidligere har fået bevilget af Furesø Kommune, kan du ansøge om støtte online med NemID via borger.dk her.

Hvis det drejer sig om genbevilling af et hjælpemiddel, som du tidligere har fået bevilget af Furesø Kommune, kan du ansøge om støtte online med NemID via borger.dk her.

 

Du kan se en oversigt over de leverandører, som Furesø Kommune har prisaftaler med. Husk  dog, at du altid skal søge om støtte til hjælpemidlet, inden du anskaffer det.

Sidst opdateret 04. februar 2019

Kontakt

Visitationen Kropsbårne

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630
hjaelpemidler.krop@furesoe.dk

Skriv til os via Digital Post

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-12
Torsdag kl. 10-14

Find Visitationen Kropsbårne på Krak

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.