Topbillede til fanebladet borger

Specialiseret Hjemmesygepleje Team - SHS-team

Sygeplejerske monterer et drop
SHS-teamet er specialiserede sygeplejersker, der kører på tværs af Ballerup, Herlev og Furesø kommuner, for at løse akutte opgaver, som den almindelige hjemmesygepleje ikke varetager.

Hvad kan SHS-teamet?

SHS-teamet kan f.eks.:

  • tage blodprøver
  • observere ved komplikationer
  • skifte kateter eller sonde
  • lægge et drop med antibiotika eller væske
  • give sundhedsfaglig råd og vejledning.

Målet er, at du som borger i særlige tilfælde kan modtage specialiseret behandling i hjemmet, og at du så vidt muligt kan undgå indlæggelse og genindlæggelse på hospitalet. Vi arbejder også for, at du oplever et sammenhængende og koordineret forløb på tværs af sektorer.

Tæt samarbejde på tværs

SHS står for Specialiseret Hjemme Sygepleje, og teamet er oprettet i 2015 som et samarbejde mellem Ballerup, Herlev og Furesø kommuner. Teamet arbejder tæt sammen med Herlev og Gentofte Hospital, praktiserende læger, kommunernes egen hjemmepleje og hjemmesygepleje samt plejecentre og bosteder.

Du skal henvises

Som borger kan du ikke selv tilkalde SHS-teamet. Du skal henvises af fx hospitalet, egen læge eller hjemmesygeplejen. Ønsker du at blive henvist, eller har du spørgsmål om SHS-teamet, skal du kontakte Hjemmesygeplejen (se Kontaktinfo til højre).

Du kan også læse mere på SHS-teamets hjemmeside, som dog mest er henvendt til fagpersoner.

Sidst opdateret 31. maj 2017

Kontakt

Hjemmesygeplejen

Sygeplejeklinikken i Værløse

Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården
Skovgården 1, 1. sal
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5723

Telefonåbningstid
Alle hverdage kl. 07.30-08.00

Find sygeplejeklinikken i Værløse på Krak

Sygeplejeklinikken i Farum

Farum Midtpunkt
Paltholmterrasserne 13A
3520 Farum
Tlf.: 7235 5733

Telefonåbningstid
Alle hverdage kl. 07.30-08.00

Find sygeplejeklinikken i Farum på Krak

Hjemmesygeplejen

Der er mulighed for at kontakte hjemmesygeplejen:   

Tlf.: 7235 5779
E-mail: hjemmesygeplejen@furesoe.dk

Telefonåbningstid
Alle hverdage kl. 07.30-09.00 og kl. 13-14.
Weekend og helligdage kl. 13-14.
Udenfor telefontiden kan der lægges besked på telefonsvareren.