Topbillede til fanebladet borger

Hjemmesygepleje

Influenza vaccination
Injektion
Hjemmesygepleje er et tilbud til borgere, der har behov for sygepleje i forbindelse med akut og kronisk sygdom. Furesø Kommune tilbyder sygepleje til personer, der enten opholder sig eller er fast bosiddende i kommunen.

Borgere, som kan transportere sig selv, tilbydes aftale på en af vores klinikker. Øvrige borgere besøges efter aftale.

Hvordan får du hjælp?

• Ved AKUT sygdom ring til 1813 eller egen læge

• Hvis du har behov for hjemmesygepleje, og du ikke er kendt af hjemmesygeplejen, skal du kontakte egen læge

• Hvis du allerede er bruger af hjemmesygeplejen – se kontaktboks til højre

Hvad er hjemmesygepleje?

Vores fagligt dygtige sygeplejersker løser mange sygeplejefaglige opgaver:  

Behandling og opfølgning

• Blodtryksmåling
• Diabetes og blodsukkermåling
• Iltbehandling
• Injektion
• Medicindosering og -udlevering
• Nødkald
• Opfølgning efter udskrivelse
• Parenteral ernæring og sondemad
• Psykisk pleje og omsorg
• Smertebehandling i forbindelse med svær kræftsygdom
• Sårpleje
• Øjendryp efter operation

Pleje og lindring til borgere, der ønsker at dø i hjemmet

• Tryghedsbesøg
• Palliation (smerte- og angstlindring)
• Samarbejde med udekørende hospice teams

Forebyggelse og sundhedsfremme

• Faldforebyggelse
• Rygestop
• Forebygge blodpropper
• Antabus givning

Rådgivning og vejledning

• Stomi- og kateterpleje
• Pårørendestøtte
• Oplæring i brug af insulinpenne, inhalationsapparater, blodsukkermåling mm.

Læs kvalitetsstandarden for hjemmesygepleje her.

Hvem er vi i det daglige?

Vi er 27 omsorgsfulde, engagerede og kompetente sygeplejersker. Heraf er der 2 planlæggere, 1 daglig leder, 14 dagvagter, 8 aftenvagter og 2 faste kliniksygeplejersker. Vi bor i Farum og dækker hele Furesø Kommune vha. bil og cykler. Vi har klinik i Farum og i Værløse.

Vi arbejder tæt sammen med følgende sundhedsaktører for at skabe et sammenhængende sygeforløb:
• Furesø Kommunes hjemmepleje
• Furesø Kommunes Visitation
• Kommunens læger
• Regionens Vagttelefoner: 112 og 1813
• Sygehuse i regionen

Vi har ressource personer indenfor følgende områder: Demens - Diabetes - Hjertekarsygdomme - Hygiejne – KOL - Kræft – Palliation - Rygestop - Sårsygepleje -Vågekone

Sygeplejeklinik - frihed til at planlægge sin tid

Vores sygeplejeklinikker i henholdsvis Farum og Værløse, sikrer dig adgang til sygepleje på lige netop det tidspunkt, der passer dig bedst. Du transporterer dig selv til klinikken. Der er fri parkering.  

Læs mere om sygeplejeklinikken.

SHS-team

Furesø, Ballerup og Herlev Kommuner har sammen oprettet et team af Specialiserede Hjemme Sygeplejersker. De skal tilbyde specialiseret sygepleje i hjemmet, med henblik på at så mange borgere som muligt kan hjælpes i eget hjem, og unødige indlæggelser kan undgås. Læs mere om SHS-teamet.

Sidst opdateret 12. januar 2017

Kontakt

Hjemmesygeplejen

Sygeplejeklinikken i Værløse

Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården
Skovgården 1, 1. sal
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5723

Telefonåbningstid
Alle hverdage kl. 07.30-08.00

Find sygeplejeklinikken i Værløse på Krak

Sygeplejeklinikken i Farum

Farum Midtpunkt
Paltholmterrasserne 13A
3520 Farum
Tlf.: 7235 5733

Telefonåbningstid
Alle hverdage kl. 07.30-08.00

Find sygeplejeklinikken i Farum på Krak

Hjemmesygeplejen

Der er mulighed for at kontakte hjemmesygeplejen:   

Tlf.: 7235 5779
E-mail: hjemmesygeplejen@furesoe.dk

Telefonåbningstid
Alle hverdage kl. 07.30-09.00 og kl. 13-14.
Weekend og helligdage kl. 13-14.
Udenfor telefontiden kan der lægges besked på telefonsvareren.