Topbillede til fanebladet borger

Demenspolitik

I efteråret 2013 er der gjort status på demensområdet: Hvilke tilbud har Furesø kommune til borgere med demens, og hvordan ydes støtte og omsorg.

Du kan læse nærmere, hvordan Demenspolitikken fra 2009 har været med til at forme udviklingen.
Demenspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens ældrepolitik og skal understøtte visionen om et sundt, trygt og langt ældreliv for nuværende og kommende borgere i Furesø Kommune. Det gennemgående princip er, at mennesker har et ansvar for eget liv og ret til selvbestemmelse, samtidig er inddragelse og information vigtigt.

Vision

Furesø Kommune yder støtte til borgere med demens som en forebyggende og helhedsorienteret indsats omkring borgeren selv og dennes pårørende. Indsatsen bygger på ny anerkendt viden.

Demenspolitikken er fremadrettet og skal bruges i udviklingen af den fremtidige indsats i Furesø Kommune.

Du kan læse status på demensområdet her.
Sidst opdateret 31. maj 2017

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)