Topbillede til fanebladet borger

Historik

boligblok
Du kan her se de historiske skridt i processen om etablering af seniorbofællesskaber i Furesø Kommune.

2. skridt

9. april - 31. maj 2013.
Overvejelse og tilkendegivelse af interesse. I - og andre furesøseniorer - overvejer nærmere, om I ønsker at etablere og flytte i et seniorbofællesskab i Furesø Kommune.

3. skridt

Juni - august 2013:
Kommunen vurderer interessen og grundlaget for en opfølgning og beslutter, hvad kommunen kan tilbyde som støtte til interessegruppernes arbejde med etablering af bofællesskaber.

4. skridt

September 2013:
Kommunen orienterer offentligt og underretter alle tilmeldte til interessegrupper om sin beslutning - og inviterer til det eventuelle 5. skridt.

 

Sidst opdateret 31. maj 2017

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)