Topbillede til fanebladet borger

Tilsyn

Som led i tilsynet med indsatsen over for ældre gennemfører Furesø Kommune hvert år uanmeldte tilsyn på hvert af kommunens fire plejehjem. Desuden gennemfører embedslægen et uanmeldt tilsyn på plejehjemmene.

Der bliver ført tilsyn med indsatsen over for borgere i Furesø Kommunes plejeboliger. De kommunale tilsyn gennemføres en gang om året af en konsulent fra Center for Social og Sundhed. Sundhedsstyrelsens tilsyn gennemføres af personale fra Embedslægerne i Hovedstaden.

De kommunale tilsyn ser på

  • om den hjælp og pleje, beboerne får, lever op til kommunens kvalitetsstandarder

  • om hjælpen gives på en fagligt forsvarlig måde

  • om plejehjemmene lever op til den gældende lovgivning.

Sundhedsstyrelsens tilsyn ser på

  • om de sundhedsadministrative forhold er i orden

  • om de faglige forhold er i orden.

Det er de nyeste tilsynsrapporter, der er vedhæftet nedenfor.

Hvis du har spørgsmål til de samlede tilsynsrapporter, er du velkommen til at kontakte ældreområdet på   e-mail: aeldreomraadet@furesoe.dk.

Sidst opdateret 25. juni 2018

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.