Topbillede til fanebladet borger

Økonomi

I en plejebolig betaler du for de ydelser, du modtager, og husleje, el og varme er obligatoriske ydelser. Du betaler desuden for mad og servicepakke.

Husleje

Furesø Kommune beregner udgifterne til boligen på to forskellige måder, alt efter om plejeboligen er bygget under den gamle plejehjemslovgivning eller den ny ordning.

Boligstøtte og indskudslån

Du kan søge om boligstøtte og om lån til betaling af indskud. Læs mere om, hvordan du søger under det aktuelle emne.

Plejeboliger efter ældreboligloven

Plejecentret Solbjerghaven
Plejecentret Lillevang
Plejecentret Svanepunktet
Plejehjemmet Ryetbo (nye afdeling samt 2. sal i gammel afdeling).

Du indgår en lejekontrakt, og du skal derfor betale almindelig husleje, ligesom du skal betale indskud. Huslejen varierer alt efter boligens størrelse og beliggenhed. Når du bliver tilbudt en plejebolig, får du samtidig oplyst den præcise husleje for den tilbudte plejebolig. For el og varme betaler du et beløb, der svarer til plejeboligens andel af bebyggelsens samlede udgifter.

Plejeboliger efter gammel ordning

Plejehjemmet Søndersø (på nær fire boliger).
Plejehjemmet Ryetbo (stue og 1. sal i den gamle afdeling).

Du betaler et omkostnings- og arealbestemt beløb for boligen. Beløbet beregnes på grundlag af plejebebyggelsens driftsudgifter samt evt. en andel af ejendomsværdien. Herudover indgår din indtægt ved fastsættelse af boligbetalingen.

Mad- og servicepakke

Når du flytter ind i en plejebolig, indgår du samtidig en aftale om, hvilke ydelser du vil købe. Vær opmærksom på, at du eller din familie selv skal sørge for ydelserne, hvis du ikke køber dem.

Takster

Madservice og servicepakker

Takst Beløb
Madservice, hjemmeboende

Hjemmeboende: Hovedret inkl. levering 53 kr.

Hjemmeboende: Biret 14 kr.


Servicepakke, beboere på plejecentrene - varige pladser

Servicepakke, beboere på plejecentre (varige pladser).

Morgenmad inkl. mellemmåltid, pr. måned: 367 kr.

Middagsmad inkl. mellemmåltid, pr. måned: 2.192 kr.

Frokost inkl. mellemmåltid, pr. måned: 562 kr.

Drikkevarer, pr. måned: 492 kr.

Forplejning i alt pr. måned: 3.613 kr.

Linnedservice, pr. måned: 254 kr.

Rengøringsartikler, pr. måned: 97 kr.

Toiletartikler, pr. måned: 171 kr.

Vask, pr. måned: 117 kr.

Vinduespolering, pr. måned: 30 kr.

Servicepakke i alt pr. måned: 4.282 kr.
 

Servicepakke, beboere plejecentrene - midlertidige pladser

Servicepakke, beboere på plejecentre (midlertidige pladser)

Morgenmad inkl. mellemmåltid, pr. dag 14 kr.

Middagsmad inkl. mellemmåltid, pr. dag: 74 kr.

Frokost inkl. mellemmåltid; pr. dag: 20 kr.

Drikkevarer, pr. dag: 18 kr.

Rengøringsartikler, pr. dag: 4 kr.

Toiletartikler, pr. dag: 6 kr.

Vask af linned m.v. (dog ikke tøj), pr. dag: 5 kr.

Servicepakke i alt, midlertidige pladser pr. dag: 141 kr.

Andet

Drikkevarer, daghjemsgæster, pr. dag: 16 kr.

Varm ret, daghjemsgæster, pr. dag: 44 kr.

Vask, hjemmeboende, pr. måned: 156 kr.

Indkøb, hjemmeboende, pr. måned: 110 kr.

Kørsel til aktivitetscenter og genoptræning jf. serviceloven, pr. måned: 469 kr.

Snerydning - pensionister (gældende for perioden 1. okt. 2017 - 30. apr. 2018):  2.312 kr.

Snerydning - pensionister (gældende for perioden 1. okt. 2018 - 30. apr. 2019): 2.358 kr.

Sidst opdateret 15. juni 2018

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Skriv til os via Digital Post

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Find Visitationen på Krak