Topbillede til fanebladet borger

Dansk Ældreråd

Logo Dansk Ældreråd
Logo for Dansk Ældreråd
DANSKE ÆLDRERÅDs mission er at medvirke til at skabe anerkendelse af ældrerådenes arbejde, så ældrerådene får øget indflydelse på ældrepolitikken i kommunerne.

Mission og vision for DANSKE ÆLDRERÅD

Mission 2011 - 2014

DANSKE ÆLDRERÅDs mission er at medvirke til at skabe anerkendelse af ældrerådenes arbejde, så ældrerådene får øget indflydelse på ældrepolitikken i kommunerne.

Det betyder, at DANSKE ÆLDRERÅD 

  • påvirker myndigheder og beslutningstagere generelt og særlig i forberedelse af ny lovgivning,
  • er bindeled mellem ældreråd og regering, Folketing, KL, Danske Regioner, offentlige, halvoffentlige og private organisationer,
  • rådgiver ældreråd og andre parter i relevante spørgsmål,
  • sikrer uddannelse for og vidensformidling mellem ældreråd, 
  • iværksætter udviklingsprojekter, der kan støtte op om ældreråd og skabe debat lokalt og nationalt,
  • opsamler og formidler viden om ældreråds vilkår og arbejde. 
 
 
 

Sidst opdateret 07. maj 2018

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)