Topbillede til fanebladet borger

Kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse

Unge på gaden
Kontanthjælpsreformen træder i kraft den 1. januar 2014 og medfører ændringer for alle kontanthjælpsmodtagere. Men allerede nu skal alle unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse mødes med krav og forventninger om, at de tager en uddannelse.

Nye regler for kontanthjælpsmodtagere under 30 år

Alle unge under 30 år, der hverken har gennemført en erhvervsuddannelse , en erhvervsgrunduddannelse (EGU) eller en videregående uddannelse, og som er ledige og søger om hjælp til forsørgelse samt råd og vejledning i forhold til uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder skal fremover henvende sig til Jobcenter Furesø, Ungeenheden.

Målet er at bidrage til, at de unge gennem uddannelse får bedre muligheder for en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesparat eller aktivitetsparat

Matchsystemet afskaffes og i stedet skal alle unge uden uddannelse vurderes som uddannelsesparate eller aktivitetsparate.

De uddannelsesparate er unge, der vurderes at kunne begynde på en uddannelse hurtigst muligt eller inden for en kortere tidshorisont og kan gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår.

De aktivitetsparate er unge, der ikke vurderes umiddelbart at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Alle unge som tilhører ovenstående målgrupper og som søger om hjælp til forsørgelse får et uddannelsespålæg.

Uddannelsesydelse i stedet for kontanthjælp

Som følge af kontanthjælpsreformen har unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse ikke længere ret til kontanthjælp. De skal i stedet modtage uddannelsesydelse, som er en ny ydelse på niveau med SU. Dette er gældende fra d. 1. januar 2014.

Du kan se satserne for uddannelsesydelse her.  

Du indkaldes til samtale hos din sagsbehandler

Hvis du modtager kontanthjælp og tilhører målgruppen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, så vil du i løbet af oktober og november måned blive indkaldt til en samtale med din sagsbehandler.

Ved denne samtale vil du blive vejledt mere detaljeret om den nye kontanthjælpsreform samt hvilke ændringer denne medfører for dig.

Hvor henvender jeg mig?

Hvis du har spørgsmål allerede nu, så er du meget velkommen til at henvende dig til Ungeenheden på telefon nr. 72355160.
Sidst opdateret 27. juli 2016

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen